Takk for at du bruker MySafeCampus®. Dette er ikke en krisetelefon. Hvis du ringer fordi det har oppstått en krisesituasjon, ta kontakt med egnet krisetjeneste eller myndighet for håndhevelse av lov og orden i området eller landet du befinner deg.

Hvis du skal registrere en rapport hos MySafeCampus® på engelsk, klikk på ”Home”-knappen over.

Hvis du ønsker å registrere en rapport på ditt eget morsmål, ring +800.1777.9999 (internasjonalt gratisnummer til USA). Det hjelper oss om du kan si navnet på morsmålet ditt på engelsk. Når vi har funnet ut hvilket språk du har, blir du viderekoblet til en tolk som kan oversette bekymringene dine. Alternativt kan du ringe noteringsoverførsel til +1-720-514-4400 når du skal kontakte SafeWorkplace®. Dette kan kreve assistanse fra en operatør og lokale takster kan gjelde.

Du finner en komplett liste over internasjonale gratisnumre her: klikk her.