Tack för att du använder MySafeCampus®. Detta är ingen linje för nödfall. Om ditt samtal gäller ett nödfall, ta istället omedelbart kontakt med den lokala nödtjänsten eller polismyndigheten där du befinner dig.

Om du vill rapportera till MySafeCampus® på engelska, klicka bara på "Home" här ovanför.

Om du vill rapportera på ditt eget språk, ring +800 1777 9999 (internationellt avgiftsfritt nummer till USA). Det är bra om du kan tala om vad ditt eget språk heter på engelska. Så snart du uppgivit ditt språk kommer du att kopplas till en tolk som översätter din rapport. Alternativt kan du ringa ett ba-samtal till +1 720 514 4400 för att komma i kontakt med MySafeCampus®. Du kan behöva hjälp från operatör och eventuellt debiteras lokala samtalsavgifter.

För hela listan med internationella avgiftsfria telefonnummer, klicka här.