ขอบคุณที่ใช้ MySafeCampus® นี่ไม่ใช่สายด่วน หากท่านต้องการรายงานเหตุฉุกเฉิน กรุณาติดต่อบริการเหตุฉุกเฉินหรือการบังคับกฎหมายที่มีในเขตหรือประเทศของท่านโดยเฉพาะ

ในการรายงานเป็นภาษาอังกฤษให้กับ MySafeCampus® เพียงแค่คลิกบนปุ่ม “ดำเนินการ” ด้านบนเท่านั้น

หากต้องการรายงานเป็นภาษาของท่านเอง โปรดกดหมายเลข +800.1777.9999 (หมายเลขโทรฟรีจากต่างประเทศไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา) หากเป็นไปได้โปรดระบุชื่อภาษาของท่านเป็น ภาษาอังกฤษ จากนั้นจะโอนสายของท่านไปยังล่ามซึ่งจะทำหน้าที่แปล หรือท่านอาจจะโทรไปยัง MySafeCampus® โดยเรียกเก็บเงินปลายทางที่หมายเลข +1-720-514-4400 ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีพนักงานช่วยเหลือทางโทรศัพท์และอาจมีค่าบริการ

ดูหมายเลขโทรฟรีจากต่างประเทศทั้งหมด คลิกที่นี่